मोफत गणवेश योजना 2023 | Free Uniform Scheme Maharashtra

sarkari ganvesh yojana

मोफत गणवेश योजना / Mofat Ganvesh Yojana मोफत गणवेश योजना महाराष्ट्र हा राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, बूट, मोजे आणि स्कूल बॅग उपलब्ध करून देण्याचा एक सरकारी उपक्रम आहे. ही योजना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली होती आणि राज्यभरातील ४८ लाख विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांच्या … Read more