प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना २०२३: Online Apply, Registration

Pm kaushal vikas yojana

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना २०२३ / PM Kaushal Vikas Yojana हि योजना कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाची (MSDE) एक प्रमुख योजना आहे ज्याचा उद्देश भारतातील तरुणांना उद्योग संबंधित कौशल्य प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र प्रदान करणे आहे. हि योजना २०१५ मध्ये सुरु करण्यात आली होती आणि नवीन वैशिष्ट्ये आणि सुधारणांसह २०२३ पर्यंत सुधारित करण्यात आली आहे.  प्रधानमंत्री … Read more