रेशीम उद्योग पोखरा योजना महाराष्ट्र २०२३  | Reshim Udyog Pokhara Yojana Maharashtra

reshim pokhara yojana

Reshim Udyog Pokhara Yojana Maharashtra / रेशीम उद्योग पोखरा योजना महाराष्ट्र रेशीम उद्योग पोखरा योजना महाराष्ट्र २०२३ ही महाराष्ट्र सरकार आणि वस्त्रोद्योग विभागाने राज्यातील रेशीम उद्योगाला चालना देण्यासाठी सुरू केलेली योजना आहे. रेशीम उत्पादकांना आर्थिक सहाय्य आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे जे रेशीम उत्पादन, विणकाम, विणकाम आणि रेशीम उत्पादनांवर प्रक्रिया … Read more