शैक्षणिक आणि संशोधन सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना (SPARC) २०२३

शैक्षणिक आणि संशोधन सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना (SPARC) २०२३

SPARC शैक्षणिक आणि संशोधन सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना (SPARC) हा भारताच्या शिक्षण मंत्रालयाचा एक उपक्रम आहे ज्याचा उद्देश भारताच्या उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या संशोधन परिसंस्थेमध्ये सुधारणा करणे हा आहे आणि जागतिक स्तरावरील भारतीय संस्था आणि उच्च दर्जाच्या भारतीय संस्थांमधील शैक्षणिक आणि संशोधन सहयोग सुलभ करणे. ही योजना २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि ती २०२३ … Read more